Support

Nya Webshooter - Supportsida

Fördelar för tävlingsarrangören

Webshooter.se är en webbsajt som hjälper tävlingsarrangörer med processen från anmälan till färdig resultatlista. Ett tidskrävande arbete om det görs manuellt. Det är dessutom ett smidigt sätt för skytten att anmäla sig till tävling. Dessa olika tävlingstyper kan användas i webshooter: Militär Snabbmatch, Precision, Fält, Poängfält, Magnumfält, Magnumpoängfält och Magnumprecision från anmälan till resultat!

Fördelar för dig som skytt

Att registrera sig som användare är enkelt. Det enda man behöver fylla i är namn, epostadress och önskat lösenord. Därefter skickas ett mejl med information om hur du aktiverar kontot. När du sedan loggar in får du möjlighet att fylla i fler uppgifter om dig själv under inställningar för ditt konto. Väl inloggad som aktiverad användare möts du av en bra överskådlig meny där du snabbt kan hitta kommande tävlingar, dina eventuella anmälningar till tävlingar och mycket mer.

Innan du kan anmäla dig till tävlingar eller skapa tävlingar måste du koppla ditt konto till en förening. Detta görs enkelt genom att klicka på ”Din förening” och sedan söka för att sedan klicka på ”Ja, koppla mig!”. Hittar du inte föreningen får du kontakta oss så kan vi skapa en om så behövs.

Det finns ibland personer som lever utanför den uppkopplade världen och inte har en e-post. Då finns möjligheten för administratörer att lägga upp en medlem manuellt utan e-postadress. Om medlemmen senare skaffar e-post kan detta ändras av en administratör.

Under menyn tävlingar visas alla kommande tävlingar som finns registrerade i Webshooter.

Det finns dessutom en karta där alla tävlingar finns som markörer på kartan. Det är lätt att bara klicka på den tävling du vill medverka i och kommer då till tävlingens informationssida.

Att anmäla sig till tävlingen sedan är enkelt. Man klickar på ”Din anmälan” i menyn och väljer sedan vilka vapengrupper man vill delta i. På en anmälan kan skytten ange en mängd olika önskemål, som t.ex. önskad starttid, samma patrull som någon annan och mycket mer. Dessa önskemål syns för administratören av tävlingen när de fördelar patrullerna.

Det finns inget hinder att anmäla sig i t.ex. flera klasser som B1, B2 och B3 i samma tävling. Detta är självklart upp till skytten att hålla reda på, men en varning från systemet vore nog på sin plats för att undvika felaktiga anmälningar.

Om du är administratör

I Webshooter kan du väldigt enkelt skapa en egen tävling. Ett formulär i flera steg lotsar dig igenom alla inställningar som behövs göras. Det går även att välja hur lång tid skyttarna skall ha mellan de olika vapengrupperna samt hur långt ett tävlingsmoment är. Du kan välja bland flera grenar men det finns i dagsläget endast resultatberäkning för militär snabbmatch, precision, fältskjutning och poängfält-skjutning. Om tävlingstypen PPC väljs kan man fortfarande välja resultatberäkning som t.ex. precision vilket kan förvirra.

Under skapandet av tävling går det även att koppla den till ett mästerskap för att kunna registrera särskjutningar. Om mästerskapet bara avser en eller några vapengrupper måste en separat tävling skapas. Detta för att alla vapengrupper i en mästerskapstävling tolkas som öppen klass. Detta kändes lite förvirrande vid första anblicken, men kan vara bra om en vapengrupp i mästerskapet har andra förutsättningar som t.ex. fler stationer eller annan poängberäkning. Webshooter meddelar att de tagit till sig detta och ser över hanteringen av mästerskap i kommande versioner av systemet.

När tävlingen är skapad måste den öppnas upp för att bli publikt synlig, annars kan inte skyttarna se den och heller inte anmäla sig. Detta är jättebra då man kan laborera med inställningarna för tävlingen tills man är nöjd och vill publicera den. Det gör du i ”Redigera tävling – Visningsstatus” när du administrerar tävlingen.

Det går att sätta senaste datum för anmälan men även funktionen att efter-anmälningar tillåts, vilka måste godkännas av administratören. Under anmälda starter markeras även efter-anmälningarna för att lätt kunna urskilja dem. Man kan även sätta öppnande-datum längre fram i tiden, den visas då med en speciell markör på kartan med när den öppnar för anmälan.

När en administratör skall fördela skyttar mellan patrullerna får de mycket värdefull information att tillgå. Här syns det om starten inte är betald, om den krockar med någon annan start och vilka övriga starter som skytten har anmält sig till.

Systemet kan även hantera startavgifter, då föreningar eller skyttarna själv kan skapa sina fakturor och betala med ett angivet fakturanummer som kassören sedan kan markera som betalda i Webshooter. Det går även att använda funktionen ”Skapa kvitto” för att markera en start som betald på annat sätt än en faktura.

Innan tävlingen börjar skall skjutkort skrivas ut, detta är mycket enkelt eftersom man kan välja vilket skjutlag/patrull som ska skrivas ut och slippa få en massa onödiga utskrifter.

Inmatning av resultat är mycket smidig. Här räcker det att använda tangentbordet för att hoppa mellan de olika resultaten och skyttarna i ett skjutlag eller patrull. Om det fylls i för många träffar eller figurer på ett resultat, varnar formuläret att något är fel. Det går även att använda registrering för varje figur vilket oftast används för fältskytte. När så alla resultat är ifyllda går det att automatiskt generera nya patruller för särskjutning. Vilka skyttar som är med i dessa patruller räknar systemet automatiskt ut. När särskjutningen sedan är klar registreras resultaten på dessa patruller som vanligt.

När tävlingen är klar och alla resultat är inmatade kan administratören välja att publicera resultatlistorna med ett enkelt knapptryck under tävlingens inställningar. Det är lika enkelt att exportera resultatlistorna till PDF-dokument för både lag och individuella resultat.

Webshooter är ett mycket bra system att använda vid tävlingar. Systemet kräver att det hela tiden finns en fungerande internet-anslutning, men det brukar inte vara några större problem idag med de mobila och trådlösa nätverk som finns.Att systemet är online är en trygghet då alla resultat finns kvar, även om en dator skulle gå sönder på sekretariatet.

Är Webshooter värt att använda? Självklart! Det kommer att spara mängder med tid för tävlingssekreterarenRegistrera dig

 1. För att du skall kunna anmäla dig till tävling måste du vara registrerad
 2. Tryck på Registrera i menyn
 3. Fyll i alla fälten och tryck på Gå med.
 4. Du får ett meddelande att du fått ett email för aktivering
 5. Använd länken och aktivera dig.
 6. Sen Logga in med email och lösenord.
 7. För att senare kunna anmäla sig till tävling måste du ansluta dig till en förening. Klicka då på Din förening. Du kommer då till ett fält där du skriver in namnet på din förening. Då du är ansluten kan du anmäla dig till tävlingar.
 8. Klart


Anmäl dig till tävling

 1. Klicka på tävlingar eller karta över tävlingar, för intern klubbtävling som inte visas, klicka på "Din förening" och sedan "Tävlingar-Tävlingar"
 2. Välj den tävling du vill medverka i
 3. Bestäm vilken/vilka vapengrupper du vill medverka i
 4. Tryck på ”Registrera dig”
 5. Du är nu anmäld.
 6. Anteckna i din kalender tid plats för tävlingen, kom i god tid
 7. Ångrar du dig går du in igen till tävlingen och trycker ”Avregistrera”
 8. Klickar du på ”Visa anmälan” kan du ändra på en hel del, där kan du som skytt ange en mängd olika önskemål, som t.ex. önskad starttid, samma patrull som någon annan och mycket mer. Dessa önskemål syns för administratören av tävlingen när patrullerna fördelas.

Lycka till!


Skapa tävling. Här måste du vara administratör.

 1. Klicka på ”Skapa tävling”

 2. Bestäm datum och tidpunkt för tävlingen

 3. Bestäm när anmälan ska öppna

 4. Bestäm när anmälan ska stänga

 5. Gå in i ”Skapa tävling”

 6. Godkänn och gå till nästa steg

 7. Steg 2 här skriver du in namnet på tävlingen, beskrivning av den och väljer övrigt som finns där.

 8. I steg 3 anger du tävlingsplats/klubb samt ort/stad, var noga med stavningen, ligger till grund för kartvisning. Fyll i tillämplig information därutöver.

 9. I steg 4 fyller du i lämplig patrullstorlek och max antal deltagare samt väljer i övrigt vad som står där.

 10. I steg 5 anger du datum och tidpunkt för tävlingen samt tid för ev. Final.

 11. I steg 6 kan du välja ett antal olika saker men viktigast när anmälningen öppnar och slutar.

 12. I steg 7 väljer du vilka vapengrupper som tillåts i tävlingen

 13. I steg 8 kontrollerar du noga all information, om allt stämmer, skapa tävlingen.


Har du glömt något väsentligt måste du gå tillbaka och korrigera.


Formulera tävlingen.


Gå in i administrera tävlingen.

Under ”Redigera tävling” finns ett antal olika val. För själva tävlingen måste vapengrupper kontrolleras så de stämmer samt serier måste skapas.

Här väljer man det antal serier som grenen ska innehålla. I precision t.ex. 7 serier. Där finns 5 skott redan ifyllt samt 1 figur.

För Militär snabbmatch och Fält skiljer sig serierna. Här finns alla valmöjligheter.

När vapengrupper och övrigt är klart kan tävlingen visas. Välj då ”Administrera denna tävling”. Under ”Redigera tävling” finns ”Visningsstatus”. Där kan du välja vad som ska visas, tävlingen, skjutlag och resultat.

Om tävlingen endast gäller en intern tävling för medlemmarna, välj då att inte visa tävlingen om ni vill. Medlemmen måste då gå till "Min förening", och visa tävlingen som denne vill anmäla sig till och anmäla sig där. Tävlingen syns alltså inte alls på kartan eller i listor. Är den en krets- eller nationell mästerskapstävling ska den förstås visas. Detta gör du i "Visningsstatus" i "Redigera tävling" och "Publik".

När tävlingen visas som "Publik" finns den både på listor samt på kartan och skyttar kan anmäla sig under förutsättning att anmälan är öppen.

Sedan kan förberedelser göras såsom skapa skjutlag. Sedan allt eftersom anmälningarna kommer in kan man lägga dessa i skjutlaget/skjutlagen.

När anmälningstiden löpt ut går du in till ”Export&Utskrift. Där kan du skriva ut dels Anmälningslista, skjutlagslista och skjutkort. Skjutlagslistan visar skyttarna och vilken plats de ska stå på. Skjutkorten används för att skriva in resultaten där framme vid tavlorna. Där kan du begränsa antalet till det antal skyttar som deltar. Alternativt ett par extra för skyttar som tillkommer utöver de anmälda. Under tävlingens gång använder man skjutkorten för att föra in resultaten framme vid tavlorna. Då tävlingen är över ska resultaten matas in. Välj ”Resultat” och registrera grundomgång. Ta fram de olika skyttarnas tabeller och mata in resultaten. Då det är klart kan resultaten tas ut i Export&utskrift.Webshooter, summering


WEBSHOOTER.SE ÄR VERKTYGET SOM
UNDERLÄTTAR HANTERINGEN AV TÄVLINGAR
FÖR DIN FÖRENING OCH DIG SOM MEDLEM

Vår erfarenhet säger att det finns ett fåtal verktyg som lämpar sig för fullständig hantering av tävlingar, anmälda deltagare och resultatlistor. Även om lokala installationer, kalkylark av olika format och utländska webblösningar tillfredställer grundläggande behov är vi övertygade om att en gemensam portal är den rätta lösningen. Utveckling av Webshooter.se sker löpande i den ordningen som användare efterfrågar olika funktioner. Oavsett vad du har på hjärtat som du vill dela med oss eller som du undrar över vill vi gärna att du hör av dig. Vi svarar på alla frågor och funderingar som kommer till oss!

Tävlingshantering (Administratör)

 • Skapa tävlingar för Nationellt pistolskytte i grenarna Militär Snabbmatch, Precision, Fält, Poängfält, Magnumfält, Magnumpoängfält och Magnumprecision från anmälan till resultat!

 • Möjlighet att ange om tävlingen ingår i ett mästerskap.

 • Hantering av sista anmälningsdatum med särskild funktion för efteranmälan där man kan välja krav på bekräftelse av administratör för tävlingen.

 • Hantering av administratörer och behörighetsroller för tävlingen.

 • Hantera tillåtna vapengrupper med kopplad anmälningsavgift per vapengrupp.

 • Hantering av anmälningar till tävlingar. Föranmälan, efteranmälan samt anmälan på plats stöds.

 • Hantering av betalning av anmälningar med möjlighet att skapa faktura och/eller kvitto. Hantering av stationer och serier.

 • Patrull och skjutlags-fördelning med indikation på starttider, önskemål, vapengrupper och eventuell tidsöverlappning.

 • Registrering av resultat.

 • Hantering av final och särskjutning.

 • Utskrift av patrull och laglistor.

 • Utskrift av förifyllda Skjutkort.

 • Utskrift av resultatlistor innehållande placering, resultat och standardmedaljer.

 • Utskrift av lagresultat.


När du som skytt är inloggad

 • En samlad och tydlig överblick över dina aktuella anmälningar.

 • Möjlighet att anmäla dig till tävlingar samt ange personliga önskemål, t.ex önskad starttid, delad vapen, samma eller annan patrull som annan användare mm.

 • Se karta där alla kommande och avslutade tävlingar är markerade.

 • Visning av patrull och starttid för anmälan.

 • Visning av resultat m.m.


Administratör för förening kan

 • skapa tävlingar

 • hantera föreningens information.

 • administrera anslutna användare.

 • hantera anmälan för anslutna användare.

 • hantera behörigheter för användare i föreningen.

 • kan skapa och hantera fakturor för föreningenstävlingar samt användarnas anmälningar.